Euro Coins Home Page1 euro coin - Reverse side

Euro Coins from individual countries:
Austria
Belgium
Finland
France
Germany
     
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Monaco
     
Netherlands
Portugal
San Marino
Spain
Vatican
     
Andorra
Denmark
Sweden
GB - UK
Others
     

Eurocoins.co.uk Catalogue
Euro Type Sets

1999 Euro Sets

2000 Euro Sets

2001 Euro Sets

2002 Euro Unofficial* Coin Sets - All 12 States

2002 Euro Coin Sets - All 12 x 1 Euro Coins

2002 Individual Euro Coins

2002 Official Euro Coin Mint Sets

2002 Generic Euro Set

Presidency Set - 12 x 1 Euro

Proof Euro Sets

Starter Packs

Banknotes

All Euro Sets - Don't Miss Any

Packaging - Ours

British Euro Patterns 9 Coin Proof Set

British Euro Patterns in Silver

British €5 Silver Piedfort

British Euro Patterns 8 Coin Blister Pack

Danish Euro Patterns

Swedish Euro Patterns


Ordering
Availability & Shipping Dates

Reservation Service for Euro Sets

Shipping Instructions - for Advance Reservations

Order Form - UK

Order Form - USA

Order Form - EU

Order Form - Rest of World


Euro coins info
Denmark & The Euro
Should Denmark Join?


How to Identify Euro Coins

Images & Specifications

Images - 1 Cents

Images - 2 Cents

Images - 5 Cents

Images - 10 Cents

Images - 20 Cents

Images - 50 Cents

Images - 1 Euros

Images - 2 Euros


Links
Chard's Websites
Coins & JewelleryDansk Euro Mønterne?  

Danske 2 & 1 Euro Prove Mønterne

THE DANSKE PROVE - PATTERN EURO COINS

DENNE MØNTSAMLINGS HISTORIE
SEPTEMBER 2002

2002 (eurozone) indførelsen af den nye valuta har været en succes. Det synes mere og mere sandsynligt, at Danmark snart vil tilslutte sig.

Den danske regering fremsatte den 2. maj 2000 forslag til Lov om Danmarks deltagelse i den fælles eurovaluta (Lov 288). Eftersom lovforslaget i henhold til Grundloven af 5. juni 1953 var at betragte som en suverænitetsafgivelse, blev det for at kunne træde i kraft sendt til folkeafstemning den 28. september 2000.
Med en samlet vælgerdeltagelse på 87, 4% blev der afgivet 46,9% ja-stemmer og 53,1% nej-stemmer. Lovforslaget blev nedstemt men kun med en lille margin.

Forslaget gik ud på, at der også i Danmark skulle indføres møntenhederne euro og eurocent, som i forvejen var administrativt besluttet for en række øvrige lande indenfor det europæiske fællesskab. Som regneenheder skulle de i Danmark indføres fra 1. januar 2002 og som fysiske enheder skulle euromønter og sedler tilsvarende indføres den. 1. januar 2004. Den komplette danske møntserie bestående af 8 møntværdier, 2 og 1 euro samt 50, 20, 10, 5, 2 og 1 eurocent tænktes i første omgang i 1 milliard eksemplarer med årstallet 2004 præget på Den kongelige Mønt.

På foranledning af regeringen udarbejdede Danmarks Nationalbank skitser til mønternes udseende, som offentliggjordes i en af regeringen i begyndelsen af september 2000 udsendt pjece, hvori det oplystes, at skitserne var at betragte som foreløbige.

Det Internationale Møntagentur (The Numismatic Agency - INA) er blevet bedt om at producere denne mønsterserie i møntform for at vise, at Danmark kan indføre euroen og stadig bevare en fin møntserie. IMA har tilpasset Nationalbankens designs og tilføjet Københavns lille havfrue på 5c, 2c og 1c mønterne. Mønstrene på 2 euro – 10 cent mønterne afbilder en symbolsk ukronet monarkisk repræsentation. Mønternes bagsidedesigns (repræsenterer handel, fred og retfærdighed) er dem, som INA har foreslået til den Europæiske Kommission som erstatning for Luc Luycx' europakort.

Postage & Packing, Per Shipment:

  • UK: At buyer's Risk £3.50 or
    Fully Insured £9 (Usually by Royal Mail Special Delivery)
  • USA: Airmail at buyer's risk $10 or
    Fully Insured (Usually via Fedex or Datapost) $40
    For further details, please see our Postage & Packing page.
Order Forms:

Danish EuroMünzen - Danske

 
About Us
Back to Home Page

32 - 36 Harrowside, Blackpool, Lancashire, FY4 1RJ, England.
Telephone (44) - (0) 1253 - 343081| Fax 408058 | E-mail:[email protected]
Price Changes €40 17 August €50 24 August €80